Öveges József Szakkollégium

Üzleti kommunikáció szakszeminárium az Öveges József Szakkollégiumban

Első alkalommal szervezünk Üzleti kommunikációs szakszemináriumot az Öveges József Szakkollégium keretében.

A részvétel jelentkezéshez kötött.

Várunk minden szakkollégistát!


Két részletben lett megtartva a 15 órás Üzleti kommunikációs szakszeminárium Ádámné Dr. Major Andrea vezetésével.

1. alkalom keretében:

Hallgatóink megismerkedtek a kommunikációhoz köthető fogalmakkal. Megkülönböztették a verbális és a nonverbális gesztusokat, amelyeket aktívan használunk társalgás közben. Szót ejtettek a kommunikációnak különböző stílusairól, mindezekután a beszéd és az írás technikáit kapcsolták össze a gyakran használt nyelvekke. Folytatásképpen pedig az artikuláció, hangerő, hanglejtés és a hangszín kapott hangsúlyt. Ezekután következhetett a tempó és beszédszünet ideális megtartása, végezetül pedig a nonverbális kommunikáció kialakítása.

2. alkalom keretében:

Folytatásképpen következtek a gesztus és mimika technikák, valamint a megfelelő tekintet kialakítása a hallgatóközönséggel. Ezekután következhetett az előadástartás közben előforduló normák begyakorlása, mint például a megfelelő testtartás, vagy épp az ideális távolságtartás, de nem szabad megfeledkezni a kultúrált karjelzésekről sem. Meggyőzéstechnikákat tanulhattak hallgatóink, hogyan tudják alkalmazni az önérvényesítést. Végezetül következhetett az előadásnak az összképe, valamint azok begyakorlása.

További képek itt!

A programról nyilvánosan elérhető prezentáció itt!

NTP-SZKOLL-20-0037

Az esemény a Nemzeti Tehetség Program „Fejlődjünk közösen!” a Neumann János Egyetem Öveges József Szakkollégiuma működésének támogatása pályázat keretein belül valósult meg.

- SzakkoliTeam -

Kapcsolatok